Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 410 (0.348 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Grytnäsarkivet"
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9     Next    Last
[texts]Bokslut 1882 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1882
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 37
[texts]Legal handling Grytnäs 1779 - Grytnäsarkivet
Legal handling Grytnäs 14 december 1779
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs
Downloads: 47
[texts]Bokslut 1879 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1879
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 54
[texts]Bokslut 1880 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1880
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 55
[texts]Legal handling Grytnäs 1812 - Grytnäsarkivet
Legal handling om Grytnäs från 21 januari 1812
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs
Downloads: 38
[texts]Bokslut 1878 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 49
[texts]Uppgörelse med Johannes Sällström - Grytnäsarkivet
Handlngar rörande en uppgörelse med Johannes Sällström 1871
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f sällström
Downloads: 28
[texts]Bokslut J.A. Bergman 1878 - Grytnäsarkivet
Bokslut för J.A. Bergman 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 12
[texts]Bokslustablå 1874 - Grytnäsarkivet
Bokslutstablå i Bergman Hummel & co 1874
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 61
[texts]Bokslut 1881 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1881
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 53
[texts]1879 års överenskommelse - Grytnäsarkivet
Avtal och andra handlingar som bekräftar övergång från firma Bergman, Hummel & co till AB Bodträskfors och AB Bergman Hummel.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar
Downloads: 100
[texts]PM om odlingar i Jokkmokk - Grytnäsarkivet
Odaterat PM om odlingar på olika hemman i Jokkmokk
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f jokkmokk; odlingar; hemman; jokkmokk
Downloads: 28
[texts]Svar till insändare av Fred. Eckhell - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans svar till en insändare i Norrbottenskuriren av fred. Eckhell, tidigare förvaltare i Kalix Ångsågs AB. Odaterad.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f kalix ångsågs ab; j.a. bergman
Downloads: 29
[texts]Bilaga vid ansökan om förlagskredit - Grytnäsarkivet
Bilaga vid ansökan om förlagskredit 1909
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; förlagskredit
Downloads: 48
[texts]Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by - Grytnäsarkivet
Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by, nr 2 Kaltis år 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; pajala; kaltis
Downloads: 32
[texts]Skuldförbindelse med Ernst Sällström 1901 - Grytnäsarkivet
Skuldförbindelse mellan AB Båtskärsnäs och Ernst Sällström
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; ernst sällström; skuldförbindelse
Downloads: 14
[texts]Sällskapslek på liten lapp - Grytnäsarkivet
En liten lapp med en sällskapslek
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f lekar; lek; sällskapslek
Downloads: 11
[texts]Konocessement 1850 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1850
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 32
[texts]Skrivelse om sulfatfabrik - Grytnäsarkivet
Odaterad utkast om sulfatfabrik för AB Båtskärsnäs
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet
Downloads: 49
[texts]Skrivelse om doktorsbostad - Grytnäsarkivet
Skrivelse till Kungl. Befallningshavande om besvär över doktorsbostad
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div besvär; doktorsbostad; kungl. befallningshavande
Downloads: 26
[texts]Tal vid föräldrarnas bröllopsdag - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans tal till sina föräldrar Johan och Henrika på deras bröllopsdag (?), okänt år.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica j.a. bergman; bröllopstal; tal
Downloads: 16
[texts]Handlingar Sågverks- och Trävaruexportföreningen 1877 - Grytnäsarkivet
Handlingar Sågverks- och Trävaruexportföreningen 1877 i olika former
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f föreningar; sågverks- och trävaruexportföreningen; grytnäs
Downloads: 33
[texts]Sällskapslek - Grytnäsarkivet
Odaterad, troligen skriven av J.A. Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f lekar; sällskapslek; lek
Downloads: 28
[texts]Ströms bruk i närheten av Hudiksvall - Grytnäsarkivet
Beskrivning av vad Ströms bruk består av
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; ströms bruk
Downloads: 6
[texts]Prisnota Jokkmokks kronopark - Grytnäsarkivet
Prisnota på fällning och förning av bjälkar från Jokkmokks kronopark
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f jokkmokk; prisnota; jokkmokk; jokkmokks kronopark
Downloads: 49
[texts]Kontrakt John Hedberg - Grytnäsarkivet
Kontrakt om leverans av tegel mellan AB Båtskärsnäs och Johan Hedberg
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; johan hedberg; seskarö; ab båtskärsnäs
Downloads: 9
[texts]Helena Svanbergs bouppteckning 1853 - Grytnäsarkivet
Bouppteckning efter Helena Svanberg, Johan Bergman Olsons mor, daterad den 17 oktober 1853.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica familjen bergman
Downloads: 36
[texts]Bolagsstämma AB Bodsträskforsk 1886 - Grytnäsarkivet
Bolagsstämmohandlingar från AB Bodsträskforsk 1886
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab bodträskfors; bodträskfors
Downloads: 40
[texts]Anläggningsbeslut cellulosafabrik 1908 - Grytnäsarkivet
Anläggningsbeslut om en Cellulosafabrik 1908
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; cellulosafabrik; anläggningsbeslut
Downloads: 42
[texts]Testamentarisk anordning - Grytnäsarkivet
Testamentarisk anordning av J.A. Bergman 1874
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman
Downloads: 57
[texts]Domstolsutslag mot Konrad Östman - Grytnäsarkivet
Domstolsutslag AB Båtskärsnäs mot Konrad Östman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; konrad östman
Downloads: 50
[texts]Odaterat PM av J.A. Bergman - Grytnäsarkivet
Odaterat PM med förslag om ansvariga i verksamheten i Bergman Hummel & co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a div ledningshandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 38
[texts]Bolagsstämmoprotokoll 1902 - Grytnäsarkivet
Bolagsstämma i AB Båtskärsnäs år 1902
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; bolagsstämma
Downloads: 51
[texts]Kontrakt Björkfors - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs och Björkfors om uthyrning av sågverket från Björkfors för användning på Ängö (Ängören).
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; björkfors; ab båtskärsnäs; ängören; ängö
Downloads: 54
[texts]Inbjudan till teckning av aktier i AB Båtskärsnäs - Grytnäsarkivet
Inbjudan till teckning av preferensaktier i AB Båtskärsnäs
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet
Downloads: 27
[texts]Förslag om obligationsinnehavarnas intressen - Grytnäsarkivet
"PM och förslag angående tillvaratagandet af obligationsinnehafvarnas intressen i Aktiebolaget Båtskärsnäs konkurs"
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; konkurs; obligationsinnehavarna
Downloads: 28
[texts]Rotetaxering 1876 - Grytnäsarkivet
Rotetaxering Rolfs nr 4, Grytnäs 1876-09-05
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs; rotetaxering; grytnäs
Downloads: 41
[texts]Domstolsutslag mot Jakob Stolts - Grytnäsarkivet
Domtolsutslag AB Båtskärsnäs mot Jakob Stolts
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; jakob stolts
Downloads: 52
[texts]Skogsuppköp i Posjärv - Grytnäsarkivet
Handlingar om uppköp av skog i Posjärv 1892-1894
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f posjärv; posjärv; skogsuppköp
Downloads: 50
[texts]Marknadsberättelse 1871 - Grytnäsarkivet
Marknadsberättelse Bergman Hummel & co daterad 21 maj 1871
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper
Downloads: 46
[texts]Utslag från Kungl. Maj:t 1885 - Grytnäsarkivet
Utslag från Kungl. Maj:t 1885-12-18 om ersättning för strömrensningsbyggnader
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div tvister; strömrensning; kungl majt
Downloads: 26
[texts]Handlingar Sågverks- och Trävaruexportföreningen 1877 - Grytnäsarkivet
Handlingar rörande Sågverks- och Trävaruexportföreningen 1877
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f föreningar; sågverks- och trävaruexportföreningen
Downloads: 76
[texts]Domstolsutslag mot Robert Karlsson - Grytnäsarkivet
Domstolsutslag AB Båtskärsnäs mot Robert Karlsson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; robert karlsson
Downloads: 45
[texts]Styrelseprotokoll 1886-07-19 - Grytnäsarkivet
Styrelseprotokoll i Luleå Ångsågs AB 1886-07-19
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsågs ab; luleå; styrelseprotokoll
Downloads: 24
[texts]Odaterad skrivelse till Kungl. Maj:t - Grytnäsarkivet
En odaterat skrivelse till Kungl. Maj:t om odugliga träd från kronoskogar
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div tvister; kronoskogar; kungl majt
Downloads: 37
[texts]Brev till Domänstyrelsen - Grytnäsarkivet
Brev från AB Båtskärsnäs till Domänstyrelsen, september 1905
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix mottagare domänstyrelsen
Downloads: 167
[texts]Domstolsutslag mot Victor Malmborg - Grytnäsarkivet
Domstolsutslag AB Båtskärsnäs mot Victor Malmborg
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; gyljen; victor malmborg
Downloads: 40
[texts]Tal om trubadurerna - Grytnäsarkivet
Ett tal hållet till Trubadurerna
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f lekar; tal; trubadurerna
Downloads: 32
[texts]Norrbottenskuriren - ett besök på Grytnäs - Grytnäsarkivet
Ett besök på Grytnäs skildrat i Norrbottenskuriren 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs; norrbottenskuriren; grytnäs
Downloads: 86
[texts]Bolagsordning - Grytnäsarkivet
Bolagsordning för Bergman, Hummel & co, 1873
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a bolagsordning; bergman, hummel & co
Downloads: 59
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Grytnäsarkivet

Related mediatypes

texts